RBH TEAM AS
990 02 199
Informasjon personalinnleie

Vi skaffer personell fortere!
Personlig engasjement, faglig dyktighet og god service er kjennetegn på RBH TEAM AS. Vi tror på tett oppfølging, samt stabile og tillitsfulle relasjoner mellom oss, kunder og kandidater.

For pristilbud kontakt oss på telefon: 990 02 199
  
I et marked der store og tunge aktører dominerer og langt på vei bestemmer priser og betingelser, skal RBH TEAM AS være problemløser på våre oppdrags-giveres premisser.
.
Vi våger å påstå at vi er annerledes, kjappere og mer personlige.
Vi leverer personell til del- eller helprosjekter.
Vi leverer kort og greit det personelle du måtte behøve i alle bransjer og yrker.

Vil du ha våre påstander bevist, må du nesten prøve oss.
Telefon: 990 02 199    E-post: post@rbh-team.no